man_signing_document

Opløsning ved betalingserklæring

Vi hjælper dig med at opløse dit selskab ved betalingserklæring

Når man opløser sit selskab ved betalingserklæring, er der mange juridiske ting at holde styr på. Derfor er det klogt at kontakte en advokat, der kan bidrage med professionel og juridisk rådgivning om nedlukningen af selskabet. Hos NEMSELSKAB har vi flere års erfaring med lukning af selskaber og du kan dermed føle dig tryg igennem hele processen. Derudover sørger vi for, at nedlukning af dit selskab sker juridisk korrekt.

betalingserklæring
Opløs selskab
3.000,-
Ekskl. moms og gebyrer
 • Indhentning af §216-erklæring
 • Afmeldelse af pligter på VIRK
 • Kontakt med myndigheder
 • Udarb. af betalingserklæring
 • Registrering af lukning
selskab med flere ejere
23.524
Har allerede stiftet selskab
gennem os
Vi hjælper dig med opløsning af dit selskab ved betalingserklæring...

En opløsning af et selskab ved betalingserklæring er ofte en nem og hurtig proces. Dog skal man være opmærksom på, at ejerne hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for eventuel gæld, som ikke var kendt på tidspunktet for beslutningen om lukning af selskabet ved betalingserklæring.

Med hjælp fra NEMSELSKAB er du sikret en nem, effektiv og ikke mindst korrekt lukning af dit selskab. Derudover tilbyder vi professionel og kompetent rådgivning samt en uforpligtende vurdering af din situation, inden en eventuel sag påbegyndes.

 

advokat
Vores rådgivning inkluderer...
 • Altid specialiserede rådgivere
 • Landsdækkende rådgivning
 • NEMBLIK – dit sagsoverblik døgnet rundt
 • Advokatforsikring = Din tryghed
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Mads Lykke Hansen
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om opløsning ved betalingserklæring

En opløsning af et selskab ved betalingserklæring betyder ganske enkelt, at ejerne i et selskab tilkendegiver, at al gæld er betalt og at de ønsker at lukke selskabet. Selve betalingserklæringen er altså det juridiske dokument, hvori ovenstående står skrevet.

Da ejerne selv ønsker at opløse selskabet og er blevet enige om dette, ses opløsning af et selskab ved betalingserklæring som en frivillig nedlukning af selskabet. Derudover er løsningen især oplagt, hvis der ingen aktivitet har været i selskabet, da denne løsning er hurtig og billig.

Dog skal man være opmærksom på, at ejerne i et selskab hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for selskabets gæld, hvis de vælger at lukke deres selskab ved betalingserklæring.

Derudover skal selskabet være solvent, dvs. at kunne betale sine løbende økonomiske forpligtelser, f.eks. betaling til kreditorer. Kan selskabet ikke det, bliver selskabet betegnet som insolvent, og kan derfor ikke benytte sig af opløsning ved betalingserklæring.

Vær opmærksom på, at man kun kan benytte sig af denne type lukning, hvis man ejer henholdsvis et anpartsselskab (ApS), et aktieselskab (A/S) eller et iværksætterselskab (IVS).

Læs mere om omregistrering af IVS her.

 

Fordelen ved opløsning ved betalingserklæring

Hvis man som selskabsejer har styr på selskabets forpligtelser og dermed er sikker på, at selskabet ikke har nogen gæld, er denne type opløsning af et selskab nem og billig. Det er den, da selskabsejeren som udgangspunkt bare skal sørge for, at selskabet ikke har yderligere gæld. Derudover skal ejeren udfylde og underskrive betalingserklæringen.

 

Ulempen ved opløsning ved betalingserklæring

Har selskabsejeren ikke et overblik over selskabets forpligtelser eller selskabets eventuelle gæld, kan opløsning ved betalingserklæring komme til at koste ejeren dyrt, da ejeren som sagt hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for al gæld i selskabet.

Hvis det f.eks. viser sig, efter lukningen af selskabet, at selskabet havde ubetalt gæld, er det ejerne der hæfter personligt for denne gæld.

 

Eksempel på personlig hæftelse

Ida, Jens og Kasper vil gerne lukke deres selskab. De har indbyrdes aftalt, at de alle tre hæfter ligeligt for eventuel gæld. Efter lukningen af deres selskab finder de ud af, at de skylder 150.000 kr. til Firma X, som er en af deres kreditorer. På grund af den personlige hæftelse ved denne type lukning, kræver Firma X sin gæld indfriet i de tre ejeres personlige formuer. Da ejerne som sagt har aftalt, at de alle hæfter ligeligt for eventuel gæld, kræver kreditoren 50.000 kr. fra dem hver. Hvis hverken Ida eller Jens kan betale de 50.000 kr., kan kreditoren kræve al gæld indfriet hos Kasper. Dette gælder også selvom de tre ejere har aftalt, at alle hæfter ligeligt for al gæld.

Kreditorens mål er at få sine penge, og er ligeglad med, hvem der betaler hvad. Kasper kan dog kræve de 50.000 fra henholdsvis Ida og Jens, hvis dette er aftalt mellem dem, efter han har betalt al gæld til kreditoren.

Netop på grund af den personlige hæftelse ved opløsning ved betalingserklæring, er det en rigtig god idé at få professionel rådgivning fra en erfaren advokat, hvis man ønsker at lukke sit selskab på denne måde.

Læs mere om hvordan du kan få hjælp nedenfor.

 

Proces for opløsning ved betalingserklæring

Her kan du se hvordan processen for opløsning ved betalingserklæring foregår.

 

1.   Beslutning om opløsning ved betalingserklæring

Beslutningen om opløsning ved betalingserklæring tages af ejerne af selskabet. Her bliver de enige om, at selskabet skal lukkes på denne måde.

 

2.   Kreditorer betales

Efter beslutningen om opløsning ved betalingserklæring er taget, skal selskabets kreditorer betales. Når selskabets kreditorer betales, er det vigtigt, at der ikke er nogle uopklarede krav fra kreditorerne. Det kunne eksempelvis være uoverensstemmelser med leverandører.

 

3.   Skattepligtig indkomst opgøres

Dernæst skal selskabets skattepligtige indkomst fra starten af regnskabsåret og frem til datoen, hvor selskabet ønskes opløst, opgøres.

 

4.   Indberetning til SKAT

Via Virk.dk skal f.eks. moms og A-skat for ophørsperioden indberettes til Skattestyrelsen. En opgørelse af selskabets indkomst, også kaldet selskabets selvangivelse eller oplysningsskema, for det afsluttende indkomstår skal også indsendes til Skattestyrelsen.

 

5.   Skattekvittance

En anmodning om skattekvittance skal dernæst indsendes til Skattestyrelsen og derefter vedhæftes oplysningsskemaet (selvangivelsen) for ophørsperioden. Kort fortalt er en skattekvittance en bekræftelse fra Skattestyrelsen om, at Skattestyrelsen ikke har nogle skatte- og afgiftskrav til selskabet.

 

6.   Betalingserklæringen udarbejdes

Du modtager en skattekvittance samt betalingserklæringen, når SKAT har vurderet, at en skattekvittance kan blive udstedt. Dernæst skal ejerne skrive under på betalingserklæringen, dvs. de skriver under på, at de ønsker at opløse selskabet og at al gæld er betalt.

 

7.   Registrering

Når skattekvittancen og betalingserklæringen er underskrevet, skal disse sendes til Erhvervsstyrelsen. Dette skal ske senest 14 dage efter, at ejerne har underskrevet erklæringen. Selskabet er først opløst, når Erhvervsstyrelsen har registreret selskabet som lukket i deres IT-system.

Da der kan være lang sagsbehandlingstid hos Skattestyrelsen, kan Erhvervsstyrelsen i nogle tilfælde tillade, at kvitteringen for anmodning om skattekvittance blot indsendes i første omgang. Når man har modtaget skattekvittancen, skal den straks indsendes til Erhvervsstyrelsen.

 

Andre opløsningsmuligheder

Som sagt kan man ikke benytte sig af opløsning ved betalingserklæring, hvis selskabet et insolvent, dvs. at selskabet ikke kan betale sine kreditorer. En lukning af et insolvent selskab skal derimod ske ved enten en konkurs eller en tvangsopløsning.

Har man som ejer af et selskab ikke overblik over selskabets forpligtelser og ønsker man at lukke sit selskab, kan man benytte sig af frivillig likvidation. Fordelen er her, at ejerne ikke hæfter personligt for eventuel gæld i selskabet. Dog kan denne proces være mere krævende en opløsning ved betalingserklæring.

 

Lad os hjælpe dig

Vores kompetente advokater har flere års erfaring med opløsning af selskab ved betalingserklæring. Derfor ved vi hvilke juridiske aspekter, som man skal være særlig opmærksom på ved denne løsning.

Vi sørger for at hjælpe dig sikkert og effektivt gennem forløbet så du kan føle dig tryg. Derudover bistår vi dig gennem hele processen og sørger for, at du får det fulde overblik over din sag.

Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61 og få en gratis og uforpligtende samtale om din situation.

Opløsning ved betalingserklæring

Ved valg af Opløsning ved betalingserklæring sørger vi for:
 • At indhente §216-erklæringen fra Skattestyrelsen (Skatteerklæringen)
 • At afmelde pligter på VIRK (A-skat, moms m.v.)
 • At have kontakt med myndigheder (Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen)
 • At udarbejde betalingserklæringen
 • At registrere lukning af selskabet på VIRK/CVR
 • At sagen afsluttes endeligt

Start nu      Ring mig op