signing_document

Aktionæroverenskomst

Minimer risikoen for konflikter og skab de bedste forudsætninger for jeres samarbejde

En aktionæroverenskomst kan være omfattende, da det er forskelligt fra den ene situation til den anden, hvilke forhold der bør fremgå i aftalen. Derfor er det en rigtig god idé at få hjælp fra en advokat, som kan bistå jer gennem hele processen.

Hos NEMSELSKAB har vi megen erfaring med udarbejdelse af aktionæroverenskomster. Du er dermed sikret et trygt, nemt og overskueligt forløb. Vi tilbyder altid en uforpligtende samtale om jeres behov, inden en eventuel sag påbegyndes.

apport
Aktionæroverenskomst
Fra 5.000 DKK
Ekskl. moms
 • Rådgivning
 • Udarbejdelse
 • Gennemgang
selskab med flere ejere
23.524
Har allerede stiftet selskab
gennem os
Vi hjælper dig med at oprette en aktionæroverenskomst...

En aktionæroverenskomst kan være omfattende at udarbejde, da der er en lang række juridiske forhold, der gør sig gældende, og som man bør være ekstra opmærksom på. Derfor bør man tage kontakt til en advokat, der ved hvad en aktionæroverenskomst typisk indeholder, og som kan bistå dig gennem hele forløbet.

Vores professionelle rådgivere hos NEMSELSKAB kan hjælpe dig med en korrekt udarbejdelse af din aktionæroverenskomst. Vi stræber efter at sikre alle parter bedst muligt og samtidig få udarbejdet en aftale, som afspejler jeres unikke behov.

 

advokat
Vores rådgivning inkluderer:
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen
 • Altid specialiserede rådgivere
 • Landsdækkende rådgvining
 • Udarbejdelse af ejerbog og vedtægter
 • Udarbejdelse af stiftelsesdokument
 • Godkendelse af kapital uden merpris
 • NEMBLIK – dit sagsoverblik døgnet rundt
 • Advokatforsikring = Din tryghed
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Mads Lykke Hansen
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om Aktionæroverenskomst

Hvad er en aktionæroverenskomst?

Hvis man er aktionær i et aktieselskab, kan man få udarbejdet en aktionæroverenskomst. Denne er en aftale mellem én eller flere ejere i et selskab, og er til for at regulere aktionærens rettigheder i selskabet.

Aktionæroverenskomsten kaldes i dag også for en ejeraftale, og ændrede formelt navn til ejeraftale, da den nye selskabslov blev indført i 2009.

Ejeraftalen er altså en aftale mellem to eller flere ejere i et selskab og denne type aftale benyttes også i forbindelse med anpartsselskaber (ApS) og interessentskaber (I/S) – heraf en anpartsoverenskomst og en interessentskabskontrakt.

Aktionæroverenskomsten gør det muligt for ejerne i selskabet at aftale forskellige forhold, f.eks. konkurrenceklausuler, forkøbsret og afstemme indbyrdes indsats. Det er desuden kutyme, at man opretter en ejeraftale samtidig med, at selskabet stiftes. Dermed er der mindst muligt chance for, at der opstår problemer eller konflikter i samarbejdet mellem ejerne. Opstår der problemer, vil ejerne have ejeraftalen at kigge tilbage på og dermed lettere kunne løse problemet.

Når man udarbejder en aktionæroverenskomst, skal man være opmærksom på, at der er en lang række forhold, som skal behandles. Selvom nogle af punkterne kan virke langt væk og irrelevante i øjeblikket, er det en god idé at inkorporere disse langsigtede situationer. Dermed mindsker man muligheden for eventuelle konflikter – også i fremtiden.

Der er ikke nogen specifikke krav til, hvad ejeraftalen skal indeholde. Derfor kan ejerne i selskabet frit bestemme indholdet af denne. Netop af denne grund, gør man sig klogt i at kontakte en advokat, der kan hjælpe jer med at udforme aftalen således, at begge parter er sikret bedst muligt.

NEMSELSKABs professionelle rådgivere står klar til at hjælpe med juridisk rådgivning til aftalens indhold samt en komplet udarbejdelse af ejeraftalen.

 

Hvad koster en aktionæroverenskomst?

Det afhænger af indholdet og omfanget af aktionæroverenskomsten, hvad den koster. Dette er fordi, der som sagt ikke er nogle regler for, hvad aftalen skal indeholde og man kan derfor selv bestemme dette.

Vis hos NEMSELSKAB tilbyder at gennemgå forholdene, der er vigtige i jeres specifikke situation. Vi rådgiver jer om indholdet til aftalen, vi udarbejder aftalen og til sidst laver vi en grundig gennemgang af aftalens vilkår. Samtidig sikrer vi, at alle parter er indforståede med indholdet.

Vi tilbyder ovenstående til en pris fra 5.000 kr. ekskl. moms. – afhængigt af indholdet i aftalen.

Kontakt NEMSELSKAB og få hjælp fra vores juridiske rådgivere, som kan hjælpe jer igennem processen – trygt og nemt.

 

Hvad indeholder en aktionæroverenskomst?

Da der ikke er nogle specifikke regler til, hvad en aktionæroverenskomst skal indeholde, kan de forskellige aktionæroverenskomster være vidt forskellige. Derfor er det en rigtig god idé at få hjælp af en advokat, som kan hjælpe jer med at skræddersy aktionæroverenskomsten specifikt til jer.

Nedenfor kan du se eksempler på, hvad en aktionæroverenskomst kan indeholde:

 • Immaterielle rettigheder

Immaterielle rettigheder omhandler de af selskabets rettigheder, eksempelvis softwarekode, varemærker mv., som man ikke ønsker skal kunne udnyttes til egen vinding fra en partner. Andre rettigheder kunne være koncepter, patentrettigheder, copyrights eller eventuelle opfindelser.

 • Vilkår om fortrolighed

Dette omhandler alle fortrolige oplysninger, og at disse oplysninger skal behandles som ønsket.

 • Kundeklausuler

Dette punkt er til for at forhindre en ejer i at få arbejde hos selskabets forbindelser.

 • Konkurrenceklausul

Dette punkt handler om, at man forhindrer, at en partner enten starter egen konkurrerende virksomhed eller skifter job til en konkurrent.

 • Disponering af overskud

Dette punkt omhandler, hvad der skal ske med overskuddet og hvornår der skal betales udbytte til ejerne.

 • Kapitalindskud og finansiering

Dette punkt omhandler, hvor meget hver enkelt ejer skal skyde i virksomheden ved stiftelsen. Ejerne kan dog have forskellige holdninger til, hvor mange penge der skal indskydes i virksomheden. Dette gælder både fra start af og i fremtiden.

 • Ledelse og beslutninger

Dette punkt omfatter og beskriver, hvordan diverse beslutninger i virksomheden træffes. Dog står der beskrevet i selskabsloven, at beslutninger træffes, som udgangspunkt, med et simpelt flertal.

 • Direktion og bestyrelse

Dette punkt omfatter, hvilke personer der skal indgå i selskabets direktion og evt. bestyrelse. Anpartsselskaber (ApS) og virksomheder, f.eks. interessentskaber eller enkeltmandsvirksomheder, er kun forpligtet til at indsætte en direktion. Denne direktion skal bestå af mindst én person. I aktieselskaber (A/S) er det lidt anderledes. Disse er forpligtet til både at indsætte en direktion og en bestyrelse. Bestyrelsen skal bestå af mindst tre personer.

 • Salg af ejendele

Dette punkt omfatter, hvorvidt der skal være begrænsninger for ejernes salg af deres ejendele. Hvis der ikke er aftalt specifikke regler for salg af ejendele, kan ejerne frit sælge deres ejendele til hvem som helst uden samtykke eller indflydelse fra de resterende ejere i selskabet.

 • Arbejdsforpligtelser

Arbejdsforpligtelser kan f.eks. omhandle, hvilke arbejdsopgaver der skal varetages, eller hvor mange timer hver partner skal lægge i arbejdet. Dette kan variere meget, afhængig af hvilken arbejdsplads, og dennes situation, der er tale om.

 • Medsalgsret

Dette omhandler, hvorvidt minoritetsejere skal have ret til at sælge sine andele, såfremt en ejer med majoritetsejeren beslutter sig for at sælge virksomheden til ny ejer.

 • Medsalgspligt

Dette punkt omhandler, hvorvidt de ejere med mindre ejerandele skal være forpligtede til at sælge deres ejerandele, såfremt en ejer med over 50 % af ejerandele ønsker at sælge virksomheden til ny ejer.

 • Misligholdelse

Dette punkt omfatter, hvornår der er tale om et brud på aftalen, og hvad konsekvenserne af dette skal være for den ejer i selskabet, der bryder reglerne.

 • Tavshedspligt og oplysningspligt

Hvis ejerne i et selskab ønsker, at nogle oplysninger skal forblive fortrolige, kan de indgå en aftale om tavshedspligt.

 • Uoverensstemmelser

Dette punkt beskriver, hvordan ejerne skal forholde sig i tilfælde af uoverensstemmelser mellem dem. Dette punkt er en rigtig god idé at inkludere i aktionæroverenskomsten, så man nemmere kan undgå konflikter.

 • Dødsfald og umyndiggørelse

Dette punkt omfatter, hvad der skal ske, hvis en ejer i selskabet enten dør eller på anden vis ikke længere er i stand til at være partner i selskabet.

 

Hvilke fordele er der ved at lave en aktionæroverenskomst?

En aktionæroverenskomst er, ligesom en ejeraftale, en rigtig god idé at få udarbejdet, såfremt der skulle opstå uenigheder blandt selskabets ejere. Aktionæroverenskomsten kan være nyttig i disse situationer, da alle parter dermed er indforståede med ansvarsområder, vilkår og deres forskellige positioner.

Aftalen kan dermed sikre et trygt samarbejde mellem ejerne i et selskab, samtidig med, at den kan sikre et sikkert arbejdsmiljø blandt alle involverede parter. Det kan den, da der som sagt ikke vil være nogen tvivl om hvilke forskellige forhold vilkår, der gør sig gældende i samarbejdet.

 

Få hjælp af NEMSELSKAB

Vi hos NEMSELSKAB har flere års erfaring med udarbejdelse af aktionæroverenskomster og vi kan dermed sikre dig en sikker og nem udarbejdelse af aftalen. Vi tager en snak om din situation og finder i fællesskab ud af, hvilke behov og ønsker du har til aktionæroverenskomsten, samt hvordan vi bedst muligt møder disse behov. Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61 for at høre mere om dine muligheder.

Aktionæroverenskomst

Ved valg af Aktionæroverenskomst sørger vi for:

 • Juridisk rådgivning til ejeraftalens indhold
 • Komplet udarbejdelse af ejeraftalen
 • Afsluttende gennemgang af aftalens vilkår

Start nu      Ring mig op