man_signing_document

Tvangsopløsning

Vi hjælper dig med tvangsopløsning og eventuel genoptagelse af dit selskab
En tvangsopløsning af et selskab kan være en overvældende process, da man i denne sammenhæng skal tage stilling til, om ens selskab eventuelt kan genoptages, og dermed undgå at blive tvangsopløst. Hos NEMSELSKAB har vores erhvervsadvokater mange års erfaring med tvangsopløsningssager og stort kendskab til selskabsloven. Du er dermed sikret professionel rådgivning om din sag og hjælp til eventuel genoptagelse af dit selskab.
tvangs
Tvangsopløsning
Fra 3.000 kr.
Ekskl. moms og gebyrer
 • Rådgivning
 • Gratis vurdering af din sag
selskab med flere ejere
23.524
Har allerede stiftet selskab
gennem os
Vi hjælper dig med din tvangsopløsningssag...

En sag om tvangsopløsning kan være svær at få overblik over og forholde sig til, især hvis ikke man har nogen juridisk baggrund. Dertil kommer spørgsmålet, om man skal søge om genoptagelse af selskabet, hvilket også kan være en uoverskuelig proces.

Med hjælp fra NEMSELSKABs kompetente rådgivere er du sikret professionel rådgivning om din sag og hjælp til eventuel genoptagelse af dit selskab. Derudover tilbyder vi en gratis og uforpligtende vurdering af din sag, inden vi går videre i processen.

advokat
Vores rådgivning inkluderer...
 • Altid specialiserede rådgivere
 • Landsdækkende rådgivning
 • NEMBLIK – dit sagsoverblik døgnet rundt
 • Advokatforsikring = Din tryghed
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Mads Lykke Hansen
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om tvangsopløsning

En tvungen opløsning af et selskab kaldes for en tvangsopløsning. En tvangsopløsning af et selskab sker, når lovgivningens vigtigste krav ikke bliver overholdt. Hvis en virksomhed har manglende regnskaber, eller ikke har reageret på tabt udestående kapital, er det eksempler på, at lovgivningens vigtigste krav ikke bliver overholdt, og det kan medføre en tvangsopløsning af selskabet.

Når væsentlige dele af loven ikke er blevet overholdt, så risikerer du, at din virksomhed ophører med at eksistere. Ved overtrædelse af lovens vigtigste krav, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at tvangsopløse dit selskab, og så vil der ske en tvungen afvikling af selskabet. Hvis du har modtaget et brev om tvangsopløsning af din virksomhed, ophører virksomheden med at eksistere efter afviklingen.

I et selskab, der er under tvangsopløsning, er det oftest muligt at søge om genoptagelse af selskabet. Ved en genoptagelse af selskabet kan den daglige drift genoptages, og virksomheden undgår at blive tvangsopløst.

Hos os finder du advokater med stort kendskab til selskabsloven og stor erfaring med sager om genoptagelse af et selskab. Vi kan bistå dig med din sag, så du kan komme trygt og hurtigt videre med en eventuel genoptagelse af selskabet.

 

Årsager til tvangsopløsning

Der er forskellige årsager til, at Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at tvangsopløse et selskab.

Hvis selskabet ikke rettidigt har indsendt dets godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen eller ikke har reageret på tabt udestående kapital, kan selskabet blive sendt til tvangsopløsning ved skifteretten. Det samme gælder hvis selskabet ikke har den ledelse eller det hjemsted, som er foreskrevet i henhold til selskabsloven eller selskabets vedtægter, eller hvis selskabet ikke har registreret sine legale ejere (og reelle ejere fra 1. juli 2018).
Hvis selskabet er underlagt revisionspligt og ikke har anmeldt en revisor, så ses det også som grund til tvangsopløsning.

 

Tvangsopløsningens konsekvenser

En tvangsopløsning af et selskab kan naturligvis have store konsekvenser, ikke mindst fordi det kan skade virksomhedens økonomi og omdømme. Selskabet og dets ledelse risikerer et svækket omdømme ved tvangsopløsning, fordi det altid vil være offentligt tilgængeligt, at selskabet er sendt til tvangsopløsning.

En tvangsopløsning af et selskab får også konsekvenser for selskabets ledelse, bestyrelse, direktion og en eventuel revisor. Ved en tvangsopløsning af et selskab bliver selskabets ledelse og eventuel revisor automatisk fratrådt med øjeblikkelig virkning. Bestyrelsens og direktionens råderet over selskabsformuen bliver derudover begrænset, og det samme gør muligheden for at stifte nye forpligtelser. Bestyrelsen og direktionen bliver samtidig pålagt en begrænsning i forhold til udelukkende at måtte foretage nødvendige dispositioner, som ikke kan skade selskabet eller dets kreditorer.

Hvis selskabet er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, kan selskabet anmode om at blive genoptaget eller likvideret, som er en frivillig afvikling af selskabet. Et insolvent selskab kan i stedet blive erklæret konkurs, og så vil en kurator stå for håndteringen af konkursboet og for at udstede proklama i Statstidende. Eventuelle omkostninger til likvidator, revisor og advokater skal dækkes af selskabet selv.

 

Hvordan foregår tvangsopløsningen?

Et selskab, som er under tvangsopløsning, vil i de fleste tilfælde kunne genoptages.

Når skifteretten har påbegyndt sin behandling af Erhvervsstyrelsens begæring om tvangsopløsning, kan der anmodes om genoptagelse af selskabet. Ved anmodningen om genoptagelse af selskabet vil der typisk blive udnævnt en likvidator, som skal sørge for at frasælge eventuelle aktiver, og sørge for at misligholdte kreditorer bliver betalt.
Anmodningen om at genoptage driften af selskabet skal godkendes af likvidator på en generalforsamling. Det er likvidator der afgør, om anmodningen om genoptagelse af selskabet skal godkendes eller ej.

 

Betingelser for genoptagelse af et selskab

Visse betingelser skal være opfyldt, førend et selskab under tvangsopløsning kan anmode om genoptagelse.

Tvangsopløsning af et selskab medfører, at selskabets ledelse og eventuel revisor automatisk fratræder med øjeblikkelig virkning, og selskabets status i CVR (Det Centrale Virksomhedsregister) ændres til “under tvangsopløsning”. Selskabslovens § 232 kræver, at selskabet formelt bliver genoptaget, førend selskabets status igen kan ændres fra “under tvangsopløsning” til “normal”.

Får man besked om, at selskabet er under tvangsopløsning, bør man altid reagere så hurtigt som muligt, da en anmodning om genoptagelse af selskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter styrelsens begæring til skifteretten om tvangsopløsning af selskabet. På trods af en frist på 3 måneder, kan skifteretten påbegynde behandlingen af sagen inden de 3 måneder udløber.

En formel genoptagelse af selskabet skal besluttes på en generalforsamling, hvor ledelsen som minimum skal indsættes på ny.

For at kunne genoptage driften af et selskab skal følgende betingelser være opfyldt:  

 • Anmodningen om genoptagelse af selskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter, at skifteretten har modtaget styrelsens begæring om tvangsopløsning
 • Hvis selskabet inden for de sidste 5 år har været under tvangsopløsning, kan der ikke søges om genoptagelse af driften, men en mulig løsning er at gennemføre en fusion med et nystiftet selskab
 • Der skal rettes op på de forhold, som er årsag til tvangsopløsningen
 • Der skal udstedes en erklæring af en godkendt revisor, hvori det konkluderes, at selskabet har kapitalgrundlag, og at selskabet ikke har ulovlige kapitalejerlån
 • Hvis skifteretten har udnævnt en likvidator, kræver genoptagelsen af selskabet, at likvidator godkender anmodningen

 

Frist for genoptagelse af selskabet

En anmodning om genoptagelse af selskabet skal være indsendt til Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om tvangsopløsning af selskabet. Udløbsfristen for at søge om genoptagelse er ikke ensbetydende med, at skifteretten ikke kan behandle sagen før. Derfor bør man altid reagere så snart man får besked om, at selskabet er under tvangsopløsning.

 

Få professionel hjælp til at håndtere din sag

Med professionel hjælp fra vores advokater sørger vi for at hjælpe dig videre med din sag, så du får færre bekymringer. Vi har stor erfaring med sager om tvangsopløsning og det dertilhørende.

Med vores hjælp er du sikret, at alt forløber som det skal i forbindelse med genoptagelsen af dit selskab. Vi har mange års erfaringer med sager som dette og et stort kendskab til Selskabsloven. Derfor kan vi hjælpe dig med hurtigt at genoptage den normale drift af virksomheden uden problemer.

For at undgå, at selskabet kommer under tvangsopløsning igen, hjælper vi dig med at skabe overblik over, hvad du skal være opmærksom på fremover.

Med en 3 måneders frist for at søge om genoptagelse af selskabet er tid en vigtig faktor. Ring eller skriv derfor til os hurtigst muligt, så vi kan hjælpe dig og dit selskab videre.

Kontakt os på tlf. 70 20 41 61 eller skriv til Advokat Mads Lykke Hansen på mha@nemadvokat.dk.

Vi tilbyder altid en gratis vurdering af din sag.

 

Oftest stillede spørgsmål

 

Må der trækkes penge ud af selskabets bankkonto under tvangsopløsning?

Det korte svar er nej, hvilket skyldes, at pengene skal bruges til at betale for lukningen af selskabet.

 

Hvad er prisen på tvangsopløsning?

Omkostningerne for tvangsopløsning afhænger af, om der er tale om likvidation eller konkurs, eller om selskabet anmoder om genoptagelse af selskabet. Hvis selskabet frivilligt afvikles eller erklæres konkurs, skal omkostninger hertil betales af selskabets midler eller af Statskassen. Omkostninger ved anmodning om genoptagelse af selskabet betales af selskabets midler.

 

Hvor lang tid tager en tvangsopløsning?

Det afhænger af den anvendte metode til at opløse selskabet og forfaldsdatoen på fristerne. For mere information kan du kontakte din advokat, og husk; det er gratis at spørge!

 

Kan jeg få hjælp til genoptagelse af en forening?

Hvad enten det er en forening, en fond eller et selskab, der skal genoptages, så står vi klar til at hjælpe!

 

Hvilke alternativer er der til genoptagelse af et selskab?

Visse betingelser skal være opfyldt, før der kan anmodes om genoptagelse af et selskab. Hvis disse betingelser ikke bliver opfyldt, kan man i nogle tilfælde gennemføre en fusion. Ved en fusion med et nystiftet selskab, kan man føre selskabets aktiviteter videre. Ved en fusion ophører det gamle selskab med at eksistere, men det behøver dine iværksætterdrømme ikke at gøre. Driften og de øvrige aktiviteter lever nemlig videre i et nyt selskab. En fusion af virksomheden kræver, at selskabet er solvent, og der må ikke være foretaget udlodning til kapitalejerne.

Tvangsopløsning

Ved valg af Tvangsopløsning sørger vi for:
 • At gennemgå din sag
 • At du modtager kompetent rådgivning
 • At sagen afsluttes endeligt

Start nu      Ring mig op