signing_document

Køb af virksomhed

Er virksomheden ikke gennemgået fyldestgørende, risikerer du at miste dele af eller hele din investering.

Der er mange juridiske forhold, der skal være på plads, når man ønsker at købe en virksomhed. Har man ikke styr på disse forhold, kan det ende ud i store økonomiske konsekvenser.

Hos NEMSELSKAB har vi flere års erfaring med køb af virksomheder, og vi ved derfor, hvad man skal være ekstra opmærksom på. Med vores hjælp er du sikret et trygt og nemt køb af en virksomhed.

apport
Virksomhedskøb
Gratis vurdering
 • Gennemgang af handel
 • Gennemgang af virksomhed
 • Due diligence
 • Prisforhandling
 • Virksomhedsoverdragelse
selskab med flere ejere
23.524
Har allerede stiftet selskab
gennem os
Vi hjælper dig med køb af virksomhed...

Et køb af en virksomhed kræver, at man sætter sig ind i de juridiske aspekter af handlen, så man sikre sig selv på bedst mulig vis. Gør man ikke det, kan man ellers ende ud i at tabe hele eller dele af sin investering.

Derfor gør man sig klogt i at kontakte en advokat, der kan bistå dig gennem hele processen. NEMSELSKABs kompetente advokater gennemgår handlen og virksomheden, og hjælper dig sikkert gennem virksomhedsoverdragelsen.

 

advokat
Vores rådgivning inkluderer:
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen
 • Altid specialiserede rådgivere
 • Landsdækkende rådgvining
 • Udarbejdelse af ejerbog og vedtægter
 • Udarbejdelse af stiftelsesdokument
 • Godkendelse af kapital uden merpris
 • NEMBLIK – dit sagsoverblik døgnet rundt
 • Advokatforsikring = Din tryghed
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Mads Lykke Hansen
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om Køb af virksomhed

Køb af virksomhed

Ønsker man at købe en virksomhed, skal man være opmærksom på de mange juridiske forhold, der gør sig gældende. Derfor kan processen for køb af en virksomhed ofte være enormt omfattende, især for personer, der ikke har kendskab til de gældende juridiske aspekter af en sådan handel.

Derfor bør man kontakte en advokat, der har den nødvendige viden om denne type handel og som derfor ved hvilke ting, som man skal være opmærksom på. Samtidig kan advokaten sikrer, at alle aspekter af handlen forløber korrekt.

 

Fordele ved køb af virksomhed

En fordel ved at købe en allerede eksisterende virksomhed er, at du overtager kunder, værdifulde medarbejdere og leverandører. Du skal dermed ikke bygge en virksomhed op fra bunden. En anden fordel er, at du får en indtjening fra start af.

Når du har købt virksomheden, har du dertil også mulighed for at øge indtjeningen yderligere, ved f.eks. at ændre på forskellige fremgangsmåder eller procedure i virksomheden. Derudover har du også mulighed for at positionere virksomheden bedre i markedet, ved at lave forskellige ændringer efter din overtagelse af virksomheden.

 

Undersøg virksomheden før du køber

Som sagt er der mange ting at holde styr på, når man skal til at købe en virksomhed. Her kan det være en rigtig god idé at få hjælp af en advokat, som kan gennemgå virksomheden, inden man begynder en handel.

Advokaten kan f.eks. gennemgå due diligence, som f.eks. er en undersøgelse af virksomhedens regnskaber eller samarbejdsaftaler. Ved at gennemgå disse undersøgelser, kan man danne sig et billede af, hvilken slags virksomhed der er tale om, samt hvor godt eller dårligt virksomheden er skruet sammen.

 

Hensigtserklæring

I forbindelse med køb af en virksomhed vil køber og sælger oftest underskrive en hensigtserklæring. Erklæringen er ikke juridisk bindende, men skal ses som en midlertidig købsaftale. Du som køber har her mulighed for at undersøge virksomheden nærmere, f.eks. i en due diligence. Du har dermed mulighed for at få et overblik over virksomhedens forhold, inden du eventuelt går videre med handlen.

 

Overdragelsesformer

Der findes to former for overdragelse af en virksomhed og man bør overveje, hvilken løsning der passer bedst til ens situation. Man kan enten få overdraget en virksomhed via aktieoverdragelse eller aktivoverdragelse.

Når man benytter sig af aktieoverdragelse, køber man virksomhedens kapitalandele. Disse andele er oftest enten anparter eller aktier. Benytter man sig i stedet af aktivoverdragelse, køber man virksomhedens aktiver – f.eks. varelager, fast ejendom, driftsmidler og goodwill.

Uanset hvilken overdragelsesform man benytter sig af, er det klogt at tage kontakt til en advokat, da begge metoder er omfattet af forskellige skattemæssige såvel som juridiske forhold.

 

Overdragelsesaftale

Når handlen er forhandlet på plads, skal der laves en overdragelsesaftale. Indholdet af aftalen kommer an på, hvilken overdragelsesform man benytter sig af. En overdragelsesaftale kan f.eks. indeholde:

 • Købesummens størrelse
 • Betalingsfrister
 • Betalingsplan
 • De aktiver og passiver, som indgår i handlen
 • Garantier og forbehold
 • Fraskrivelser
 • Ansættelsesvilkår og aftaler
 • Overenskomster for virksomhedens ansatte
 • Plan for informering af samarbejdspartnere

Vær opmærksom på, at ovenstående blot er eksempler på indholdet af en overdragelsesaftale. Derfor kan der stå angivet andre eller flere punkter i kontrakten.

 

Lad NEMSELSKAB hjælpe dig

Skal du til at købe en virksomhed, men har du ikke det fulde overblik? Så frygt ikke – vi i NEMSELSKAB giver dig et trygt og overskueligt forløb til dit køb af en virksomhed.

Vi gennemgår blandt andet due diligence og undersøger virksomheden forud for en endelig aftale. Derudover har vi bred erfaring indenfor arbejds- og ansættelsesret, hvilket er en fordel for dig, når du skal forholde dig til de ansatte, der eventuelt måtte følge med i din nyindkøbte virksomhed.

Ved at gennemgå de forskellige dokumenter om virksomheden, samt indhente de nødvendige oplysninger, kan vores advokater bedre forholde os til, hvad virksomheden er værd. Derefter kan vi på et oplyst grundlag forhandle pris og vilkår.

Vi bistår dig gennem hele processen, så du ikke bliver i tvivl om noget og dermed er sikret et trygt og nemt forløb.

Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61 – vi tilbyder en gratis vurdering af din sag

Køb af virksomhed

Ved Køb af virksomhed sørger vi for:

 • En grundig gennemgang af handlen
 • En grundig gennemgang af virksomheden
 • En grundig gennemgang af due diligence
 • Forhandling af pris og vilkår
 • Virksomhedsoverdragelse

Start nu      Ring mig op