signing_document

Salg af virksomhed

Vi sikrer den bedst mulige fortjeneste efter skat og den bedst mulige oplysning af køber

Et salg af en virksomhed kan være en overskuelig og omfattende proces. Der er nemlig flere juridiske forhold, der gør sig gældende. Derfor er det en god idé at få hjælp af en advokat.

NEMSELSKAB bistår dig gennem hele handlen, så du ikke er i tvivl om noget i dit salg af din virksomhed. Derudover bistår vi også med udfærdigelse af salgsmateriale.

sælg virksomhed
Virksomhedssalg
Gratis vurdering
 • Rådgivning
 • Udfærdigelse af salgsmateriale
selskab med flere ejere
23.524
Har allerede stiftet selskab
gennem os
Vi hjælper dig med salg af din virksomhed...

Når man skal sælge sin virksomhed, skal man være opmærksom på alle de juridiske forhold, der gør sig gældende. Er man ikke opmærksom på disse forhold, kan det ende ud i store økonomiske konsekvenser.

Hos NEMSELSKAB har vi mange års erfaring med køb og salg af virksomhed, og vi ved derfor hvilke faktorer, der gør sig gældende samt hvordan man sikrer sig selv bedst muligt i et virksomhedssalg. Du er dermed sikret professionel rådgivning og et sikkert og effektivt forløb.

advokat
Vores rådgivning inkluderer...
 • Altid specialiserede rådgivere
 • Landsdækkende rådgivning
 • NEMBLIK – dit sagsoverblik døgnet rundt
 • Advokatforsikring = Din tryghed
 • Højt serviceniveau
 • Faste & fair priser
Mads Lykke Hansen
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om Salg af virksomhed

Salg af virksomhed

Når man skal sælge sin virksomhed, er det vigtigt, at man sætter sig ind i, hvilke juridiske forhold der gør sig gældende. Gør man det, kan man sikre sig den bedst mulige fortjeneste efter skat og den bedst mulige oplysning af køber.

Har man dele i virksomheden, som ikke bidrager til at opretholde værdi, eller som ikke giver nogen fortjeneste, bør disse dele begrænses, hvis man ønsker at sælge virksomheden. Begrænser man, eller helt ophøre disse dele, vil virksomheden fremstå veldrevet og overskuelig. Virksomheden er derfor optimeret på bedst mulig vis, hvilket i sidste ende kan give dig som sælger en bedre pris ved overdragelsen.

 

Hvordan skal salget foregå?

Vil man gerne sælge sin virksomhed, er det vigtigt, at man sætter sig ind i, hvilken overdragelsesmetode man ønsker at benytte. Salget kan enten foregå gennem aktieoverdragelse eller aktivoverdragelse.

Begge metoder har hver sine fordele og ulemper, mens de samtidig også giver forskellige resultater i forhold til fortjeneste efter skat. Netop pga. af de forskellige resultater, bør man grundigt overveje, hvilken løsning der passer bedst til ens situation.

I forbindelse med et virksomhedssalg vil køber og sælger oftest beslutte i fællesskab, hvilken overdragelsesmetode der skal benyttes. Vi hos NEMSELSKAB kan vejlede både sælger og køber gennem denne beslutningsproces.

Man kan desuden opnå mere gennemsigtighed, hvis man laver en grundig og objektiv beskrivelse af sin virksomhed. Dette vil sikre troværdighed hos køber og samtidig vil risikoen for senere erstatningskrav minimeres.

 

3 råd til salg af virksomhed

Når man sælger sin virksomhed, kan man blandt andet frigøre penge til sin pension. Man kan dermed sikre sig, at ens hårdtjente penge kan komme en til gode, når man bliver ældre. Dertil kan du sikre arvefølgen, ved f.eks. at sælge til din datter eller søn, så familien kan fortsætte virksomheden.

Derudover kan der være mange grunde til at ville sælge sin virksomhed. Det kan eksempelvis være, at man ønsker at sælge virksomheden pga. alderdom, man ønsker at gå andre veje eller pga. manglende motivation.

Sælger du din virksomhed mens den er på toppen, har du mulighed for at tjene mange penge. Gør du dette, kan du bruge de mange penge på at investere i nye forretningsidéer.

 

1.      Råd: Få styr på papirerne

Får du en advokat til at stå for og gennemgå papirarbejdet, kan du sikre både dig som sælger samt køber. I vil få et klart overblik over de forhold, der gør sig gældende når man skal sælge og købe en virksomhed. Derudover vil I kunne undgå, at I begge skal bruge tid og ressourcer på at diskutere og fortolke aftalegrundlaget. Netop derfor anbefales det på det kraftigste at få hjælp af en advokat.

 

2.      Råd: Få aktiverne vurderet

Derudover anbefales det at få en vurderingsmand til at vurdere aktiverne i virksomheden i forbindelse med køb og salg af virksomhed. På den måde vil både køber og sælger få klarhed over, hvad aktiverne er værd. Dette kan nemlig påvirke købsprisen markant.

 

3.      Råd: Hav styr på de skattemæssige forhold

Afhængig af hvilken overdragelsesmetoder man benytter sig af når man skal sælge sin virksomhed, hører der forskellige beskatningsmetoder til. Derfor bør man kontakte en advokat og få professionel rådgivning, inden man beslutter sig for, hvilke beskatningsmetoder, man ønsker at benytte.

 

Hvornår er virksomheden klar til at kunne sælges?

Når man skal gøre virksomheden klar til salg, betyder det i fagsprog at man ”modner” virksomheden. Dette er til for at gøre virksomheden så attraktiv som muligt for en potentiel køber.

 

Modning af virksomheden

For at få virksomheden til at fremstå veldreven og optimal, kan man med fordel modne virksomheden. Som udgangspunkt vil virksomheden altid være salgsklar, men man kan med fordel modne virksomheden, og dermed få den til at fremstå mere attraktiv og veldreven for en potentiel køber.

 

Optimer din virksomhed

For at optimere din virksomhed kan du bl.a. gøre følgende:

 • Have styr på dokumentationen for juridiske og økonomiske forhold
 • Sørge for at have professionelle bestyrelsesmedlemmer, der kan forhold sig objektivt til virksomheden
 • Sørge for at skille dig af med aktiver, som hverken er profitable eller styrker virksomheden
 • Forstå virksomhedens arbejdsgange, produktionsmetoder mv., så du kan forstå hvordan virksomheden arbejder

 

Valg af køber

Når man skal sælge sin virksomhed, er det vigtigt at forholde sig til, hvilken slags køber man ønsker at sælge virksomheden til. Eksempelvis kan virksomhedens fremtidige udvikling være en stor faktor når man vælger en køber, og virksomhedens udvikling kan desuden i mange tilfælde være lige så vigtig som en høj pris. Derfor bør prisen ikke være den eneste faktor, der spiller ind, når man vælger sin køber, og man skelner derfor mellem aktive og passive købere.

En aktiv køber ønsker at deltage aktivt i virksomhedens daglige drift. Man kan med fordel vælge denne type køber, hvis man f.eks. mangler ekspertise og viden i virksomheden. Den aktive køber har dermed mulighed for at bidrage til virksomhedens udvikling og i denne sammenhæng finde andre nye, og måske mere effektive, måder at gøre tingene på.

En passiv køber derimod, ønsker at overtage og eje virksomheden, uden at være en del af den daglige drift. Denne køber vil derfor lade andre stå for driften. Hvis virksomheden f.eks. mangler kapital, kan denne type køber være en fordel at vælge. Virksomhedens allerede eksisterende arbejdsgange og almindelige drift bliver derfor ikke ændret, da køberen ikke ønsker at lave om på procedurerne, men simpelthen bare ønsker at eje virksomheden.

 

Hemmeligholdelsesaftale

En hemmeligholdelsesaftale er en aftale mellem sælger og køber om, at parterne ikke benytter sig af eller misbruger den viden de opnår, når de f.eks. udleverer fortroligt materiale til hinanden. Ved et virksomhedssalg eller et virksomhedskøb vil både sælger og køber typisk være nødsaget til at dele fortrolige oplysninger med den anden part. Eksempelvis vil man som sælger oftest være nødt til at udlevere informationer omkring prototyper, tegninger, beregninger eller rettighederne til en kommende handelspartner. Alle disse informationer vil oftest blive delt inden indgåelsen af købsaftalen. Netop derfor, kan det være en rigtig god idé, at man laver en hemmeligholdelsesaftale, så begge parter er sikret.

En hemmeligholdelsesaftale kaldes også for Non Disclosure Agreement (NDA).

 

Hensigtserklæring

En hensigtserklæring kan ses som en foreløbig ikke-juridisk bindende købsaftale. Køber og sælger vil typisk underskrive en hensigtserklæring, når de har forhandlet alle forhold på plads omkring virksomhedshandlen. Når begge parter har underskrevet erklæringen, har køber mulighed for at undersøge virksomheden nærmere, f.eks. i en due diligence.

Due diligence er en række undersøgelser om virksomheden, som køber kan gennemgå, f.eks. i samarbejde med sin advokat. Formålet er en due diligence er at give køber en indsigt i virksomhedens forhold og få en idé om, hvordan virksomheden er, inden en handel gennemføres.

 

Overdragelsesformer

I forbindelse med et salg af en virksomhed, skal der tages stilling til, hvordan man ønsker at overdrage virksomheden til køber. Dette kan gøres på to måder: Aktieoverdragelse eller aktivoverdragelse.

Benytter man sig af aktieoverdragelse, sælger man virksomhedens kapitalandele – typisk aktier eller anparter. Den nye ejerkreds vil herefter fortsætte driften i virksomheden.

Benytter man sig omvendt af aktivoverdragelse, sælger man virksomhedens aktiver. Dette kan f.eks. være fast ejendom, varelager, driftsmidler eller goodwil mm.

Som nævnt tidligere, er der forskellige juridiske og skattemæssige forhold der hører til de to forskellige metoder. Derfor bør man sætte sig ind i, hvilken metode der passer bedst til ens situation. I den forbindelse vil det oftest være en fordel at få hjælp og rådgivning af en professionel advokat.

 

Overdragelsesaftale

Når du som sælger har forhandlet forholdene omkring virksomhedssalget på plads med køber, skal der udarbejdes en overdragelsesaftale. Vær opmærksom på, at indholdet af aftalen kan variere, alt efter hvilken overdragelsesform man vælger at benytte sig af. Overdragelsesaftalen kan eksempelvis indeholde:

 • Aftaler, ansættelsesvilkår og overenskomster for virksomhedens ansatte
 • Plan for informering af samarbejdspartnere
 • Garantier, forbehold og fraskrivelser
 • Købesummens størrelse, betalingsfrister og betalingsplan
 • Aktiver og passiver, som indgår i handlen
 • Sikring af betaling til sælger

Der er dog mulighed for, at kontrakten indeholder andre eller flere punkter, da kontrakterne kan være forskellige.

 

Lad NEMSELSKAB hjælpe dig

Vores kompetente advokater har mange års erfaring med køb og salg af virksomheder. Derfor kan vi sikre dig de bedste vilkår i handlen. Et salg af en virksomhed kan hurtigt blive en uoverskuelig proces. Derfor tilbyder NEMSELSKAB rådgivning om alle aspekter inden for salg af virksomhed, så du er sikret på bedste vis.

Skal du til at sælge din virksomhed, så lad NEMSELSKAB hjælpe dig.

Kontakt os i dag på tlf. 70 20 41 61, og få en gratis og uforpligtende samtale om din virksomhed.

Salg af virksomhed

Ved valg af Salg af virksomhed sørger vi for:

 • At du får et gratis og uforpligtende tilbud
 • At du modtager kompetent rådgivning
 • At bistå med udfærdigelse af salgsmateriale

Start nu      Ring mig op