digital erhversadvokat

Virksomhedsfusion

Vi bistår med varetagelse af en fusion i sin helhed i samarbejde med selskabets revisor

En virksomhedsfusion kan være en omfattende og uoverskuelig proces, da der bl.a. findes forskellige typer af fusion samt, at der skal udarbejdes en lang række dokumenter til fusionen.

Hos NEMSELSKAB bistår vi dig med varetagelse af fusionen. Dertil sikrer vi dig, at samtlige faser i fusionen går rigtigt til, så du ikke ender ud i problemer.

virksomhedsfusion
Virksomhedsfusion
Fra 8.000 kr.
Ekskl. moms og gebyrer
  • Gratis vurdering
selskab med flere ejere
23.524
Har allerede stiftet selskab
gennem os
Vi hjælper dig med din virksomhedsfusion...

Når man ønsker at lave en virksomhedsfusion, skal man først og fremmest være opmærksom på, hvilken type fusion man ønsker. Derudover skal man være opmærksom på de mange dokumenter, som skal udarbejdes i forbindelse med en virksomhedsfusion.

Hos NEMSELSKAB har vi flere års erfaring med fusion af selskaber, og vi kan derfor hjælpe dig trygt igennem din virksomhedsfusion. Vi bistår dig altså med varetagelse af fusion i sin helhed i samarbejde med selskabets revisor.

advokat
Vores rådgivning inkluderer...
  • Altid specialiserede rådgivere
  • Landsdækkende rådgivning
  • NEMBLIK – dit sagsoverblik døgnet rundt
  • Advokatforsikring = Din tryghed
  • Højt serviceniveau
  • Faste & fair priser
Simone Fisker
Ring og få en uforpligtende snak

Det bør du vide om Virksomhedsfusion

Hvad er en fusion?

En fusion er en betegnelse for den proces der foregår, når et selskab overdrager alle sine aktiver og forpligtelser til et andet selskab eller, at selskabet sammensmeltes med et andet selskab. Dette står beskrevet i Fusionskattelovens § 1, stk. 3.

 

Hvilke typer af fusion findes der?

Man kan vælge at lade et allerede eksisterende selskab overtage et ophørende selskabs forpligtelser og aktiver, som nævnt ovenfor. Derudover kan man vælge at lave en fusion mellem to eller flere selskaber og dermed skabe et nyt selskab. Det nye selskab vil således skabes under en ny identitet.

Nedenfor kan du se de forskellige typer af fusioner.

 

Egentlig fusion

En egentlig fusion betyder, at man skaber et helt nyt selskab med en ny identitet ved at sammensmelte to eller flere allerede eksisterende selskaber.

 

Uegentlig fusion

En uegentlig fusion betyder, at man lader et allerede eksisterende selskab overtage et selskabs samlede aktiviteter. Det selskab, der overtager aktiviteterne, vil altså fortsætte disse aktiviteter i stedet for det selskab, som overførte dets aktiviteter.

 

Vandret/horisontal fusion

Når man taler om en vandret/horisontal fusion betyder det, at man fusionerer med en eller flere branchekollegaer. Med andre ord fusionerer man altså selskaber, der ikke er forbundet med hinanden i forvejen.

 

Lodret/vertikal fusion

Er selskaberne, der ønskes fusioneret, forbundet med hinanden, f.eks. et datterselskab og et moderselskab, er der tale om en lodret/vertikal fusion.

 

Dokumentkrav

Som nævnt er der mange juridiske dokumenter, der skal udarbejdes i forbindelse med en virksomhedsfusion.

Der skal blandt andet udarbejdes en fusionsplan, som skal indeholde oplysninger om selskabets navn, hjemsted, vederlaget for kapitalandele i et ophørende kapitalselskab mv. Derudover skal der også udarbejdes en fusionsredegørelse samt en mellembalance. En fusionsredegørelse er en skriftlig redegørelse, hvori den påtænkte fusion samt fusionsplan forklares og begrundes. En mellembalance er en balance hvori en opgørelse over det enkelte selskabs aktiver og passiver beskrives. Denne balance er til for at sikre, at beslutningen om en fusion bliver truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

 

Straksfusion

De ovenstående dokumenter kan i nogle tilfælde fraviges. Det kan de hvis alle kapitalejere er enige om dette eller hvis alle deltagende selskaber i fusionen er anpartsselskaber. Er dette tilfældet, kan fusionen foregå som en ”straksfusion”. En straksfusion betyder blot, at en spaltning gennemføres hurtigere og mest smidigt.

Ønsker man at benytte sig af en straksfusion, skal man være opmærksom på, at der er et krav om, at en revisor udarbejder en kreditorerklæring. For at en straksfusion kan finde sted, skal erklæringen kunne udtale positivt, at eventuelle kreditorer er sikret tilstrækkeligt i forbindelse med straksfusionen. Hvis kreditorerklæring er negativ, kan straksfusionen ikke lade sig gøre. Her er det vigtigt at vide, at udarbejdelsen af en kreditorerklæring medfører omkostninger til revisoren – uanset om kreditorerklæringen er negativ eller positiv.

Udover ovenstående dokumenter skal selve fusionen offentliggøres over for Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen vil efterfølgende oplyse om fusionen på CVR. Vær opmærksom på, at gennemførelsen af en fusion tidligst kan gennemføres en måned efter denne offentliggørelse på CVR – i henhold til fusionsplanen.

 

Lad NEMSELSKAB hjælpe dig

En fusion af et selskab kan som sagt være en omfattende proces, da der skal udarbejdes en række juridiske dokumenter, for at man kan foretage en fusion.

Vi hos NEMSELSKAB har mange års erfaring med fusion af selskaber, og du er derfor sikret en tryg, nem og effektiv fusion af dit selskab.

Tøv ikke med at kontakte os allerede i dag på tlf. 70 20 41 61 – og få et uforpligtende tilbud.

 

Køb af virksomhed

Har du i forbindelse med fusioneringen tænkt over at købe et eller flere selskaber? Hvis svaret er ja, kan du opnå store besparelser ved at bruge den samme advokat gennem hele processen.

Du kan læse mere om køb af virksomhed her.

 

Selskabsomdannelse

Har du derimod overvejet at omdanne et eller flere selskaber i forbindelse med fusioneringen? Så kan vi også hjælpe.

Læs mere om selskabsomdannelse her.

Virksomhedsfusion

Ved valg af Virksomhedsfusion sørger vi for:
  • Gratis vurdering af din sag

Start nu      Ring mig op