anpartsselskab

Hæftelse i anpartsselskab

Du har begrænset hæftelse i et anpartsselskab. Det betyder, at du ikke hæfter med din privatøkonomi, hvis der opbygges gæld i virksomheden. I denne artikel kan du læse mere om hæftelse i et anpartsselskab, samt hvilke konsekvenser det har, såfremt der opbygges gæld i virksomheden.

De forskellige virksomheds- og selskabsformer har forskellige hæftelser. Det er vigtigt, at du vælger en virksomhed med en hæftelsesform, der matcher til din forretning og den risiko, der relaterer sig hertil. Planlægger du at starte en virksomhed, hvor der er en vis økonomisk risiko involveret, bør du vælge et kapitalselskab med begrænset hæftelse.

Hæftelsen i et ApS betyder, at du ikke hæfter med din privatøkonomi. I stedet er der krav om, at der indskydes en startkapital i forbindelse med selskabets stiftelse. Du risikerer derfor ikke at skulle gå fra hus og hjem, hvis ikke virksomheden kan leve op til de forpligtelser, den har opbygget. Det skyldes, at dette ikke har indflydelse på din private formue.

I denne artikel kan du læse mere om hæftelse i et anpartsselskab. På den måde er du sikker på, at du kender til de fordele og ulemper, der hører til begrænset hæftelse. Der er primært fordele, men der er også en række ulemper ved at vælge en selskabsform med begrænset hæftelse.

 

Begrænset hæftelse i et ApS

Det er vigtigt, at du overvejer, hvordan du ønsker at hæfte, før du starter en virksomhed. Hæftelsen i et anpartsselskab er begrænset. Det betyder, at du løber en langt mindre risiko, end hvis du starter en personlig virksomhed med personlig hæftelse.

Du bør vælge en selskabsform med begrænset hæftelse, hvis du planlægger at stifte en virksomhed, hvor der er en vis risiko involveret. Det gør sig eksempelvis gældende, hvis du skal låne penge for at starte eller drifte virksomheden. Det gør sig også gældende, hvis du bevæger dig ind på et marked, hvor der er risiko for at blive sagsøgt.

Samtidig er det en god idé, hvis du er afhængig af, at leverandører giver dig kredit. Hvis det ender med, at virksomheden ikke kan leve op til sine gældsforpligtelser, hæfter du ikke personligt, når du stifter et kapitalselskab som anpartsselskabet.

Vælger du et anpartsselskab, er din privatøkonomi og selskabets økonomi adskilte. Det skyldes, at anpartsselskabet anses som værende en selvstændig juridisk enhed. Økonomien i selskaber og din privatøkonomi kan derfor ikke påvirke hinanden i en negativ retning.

Hæftelsen i ApS betyder, at en leverandør ikke kan kræve, at du betaler med din personlige formue. Bliver du sagsøgt, har det heller ikke indflydelse på din privatøkonomi. Det er derfor en forholdsvist sikker selskabsform, hvis du vil være sikker på, at virksomhedens økonomi ikke påvirker din privatøkonomi.

Opret ApS nemt, hurtigt og sikkert
Fra DKK 1.295
Læs mere

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

 

Findes der andre hæftelsesformer?

Hæftelsesformen afhænger af, om du stifter en personlig virksomhed eller et kapitalselskab. Det er en god idé at sætte dig grundigt ind i de forskellige hæftelsesformer, før du vælger, hvilken virksomhed du skal starte.

  • Begrænset hæftelse: Der er begrænset hæftelse i alle kapitalselskaber. Det gælder både for anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Til gengæld er det et krav, at der indskydes startkapital i forbindelse med stiftelsen af et kapitalselskab.

  • Personlig hæftelse: Hvis du stifter en privat virksomhed som eksempelvis personligt ejet mindre virksomhed (PMV), enkeltmandsvirksomhed (EVS) eller interessentskabet (I/S), hæfter du personligt. Du hæfter derfor med hele din private formue og ejendele.

  • Solidarisk hæftelse: Ejerne af visse virksomhedsformer har solidarisk hæftelse. Det betyder, at kreditor kan kræve, at én ejer betaler hele gælden, hvis den anden ejer ikke har råd til eller nægter at betale sin gæld af. Denne hæftelsesform gælder blandt andet for interessentskabet (I/S).

 

Hvad er et anpartsselskab?

Anpartsselskabet, der forkortes ApS, er en af de mest populære former for virksomhed i Danmark. Selskabsformen er populær grundet det forholdsvist lave minimumskrav til startkapital samt den begrænsede hæftelse.

 

De mest populære kapitalselskaber med begrænset hæftelse i Danmark:

 

Alle kapitalselskaber har begrænset hæftelse, hvilket gør dem mere attraktive end personlige virksomheder i mange tilfælde. Der er en langt større sikkerhed forbundet med at drive et kapitalselskab, da kreditorerne ikke kan gøre krav på din private formue.

Grunden til, at hæftelsen i et anpartsselskab kaldes for begrænset hæftelse, er, at du udelukkende hæfter med den kapital, der er indskudt eller investeret i selskabet. Du hæfter altså begrænset.

For at opnå begrænset hæftelse i et anpartsselskab, skal du indskyde 40.000 kr., mens du skal indskyde 400.000 kr. for at stifte et aktieselskab. Der er mange af de samme fordele ved de enkelte kapitalselskaber, hvorfor flere vælger anpartsselskabet grundet det lave minimumskrav.

 

Et anpartsselskab er blandt andet kendetegnet ved:

  • Du skal indskyde minimum 40.000 kr. i startkapital, når du stifter selskabet.
  • Startkapitalen kan bestå af kontanter og/eller aktiver som eksempelvis bil, computer, maskiner og lignende.
  • Der er begrænset hæftelse i ApS, hvorfor du løber en lavere risiko end i en personlig virksomhed.
  • Det er ikke muligt at udbyde kapitalandele offentligt i et anpartsselskab, hvorfor det ikke kan børsnoteres. Det kan aktieselskabet derimod.

 

Hvordan hæfter et anpartsselskab ved banklån?

I forbindelse med stiftelsen af en virksomhed er det ikke ualmindeligt, at der er behov for en kapitalindsprøjtning. Dette kan eksempelvis være gennem en investor eller et banklån. Vælger du at låne penge i banken, er der stadig tale om begrænset hæftelse.

Til gengæld bør du være opmærksom på, at banken i de fleste tilfælde vil kræve, at du stiller stiller personlig sikkerhed for banklånet. Det betyder i praksis, at du skal kautionere for lånet med dine private ejendele – eksempelvis din bil eller dit hus.

Banken kan således kræve, at dine ejendele sælges på tvangsauktion, hvis virksomheden ikke er i stand til at betale af på lånet. På den måde kan du derfor ende med, at virksomhedens økonomi har indflydelse på din privatøkonomi, selvom du har begrænset hæftelse i et anpartsselskab.

Du bør derfor overveje det grundig, før du låner penge ved at stille sikkerhed i dine personlige ejendele. Det gælder, uanset om du vil låne penge til stiftelsen eller i forbindelse med investeringer på et senere tidspunkt.

Er der en stor risiko forbundet med din virksomhed, kan det derfor være fornuftigt at vente med at søge finansiering gennem banken. I stedet kan du søge finansiering gennem en investor, som typisk overtager en procentdel af selskabets anparter frem for at kræve, at du stiller sikkerhed i dine personlige ejendele.

 

Hæftelsen i et anpartsselskab gør det til en attraktiv løsning

Der er mange grunde til, at det kan være fornuftigt at vælge anpartsselskabet, når du planlægger at stifte virksomhed. Den største fordel er den forholdsvist lave startkapital på 40.000 kr., der skal indskydes, før du opnår begrænset hæftelse.

Du tager en langt mindre risiko, når du stifter et anpartsselskab frem for en privat virksomhed. Hvis du i forvejen har en række aktiver, der skal bruges i selskabet, kan disse udgøre dele af eller hele startkapitalen. Derfor bliver det langt billigere at stifte.

Hæftelsen i et anpartsselskab er især en fornuftig løsning, hvis du bevæger dig ind på et risikobetonet marked, har mange leverandører eller ikke ønsker at udsætte din familie for en unødvendig risiko.

Opret ApS nemt, hurtigt og sikkert
Fra DKK 1.295
Læs mere

inkl. moms ekskl. tinglysningsafgift

Related post
vedtægter

Hvad er vedtægter?

Hvad er begrænset hæftelse? Hvordan fungerer hæftelse i anpartsselskab? Hvad er et anpartsselskab? Hvordan hæfter et anp…
ejerbog

Hvad er en ejerbog?

Hvad er begrænset hæftelse? Hvordan fungerer hæftelse i anpartsselskab? Hvad er et anpartsselskab? Hvordan hæfter et anp…