Blog

aktieselskab

Hvad er et aktieselskab?

Aktieselskab (A/S)   Hvad er et aktieselskab? Et aktieselskab (A/S) er et selskab, hvor ejernes indskud er fordelt via aktier. Derudover hæfter ejerne udelukkende med det indskud, som de har skudt i selskabet. Det vil sige, at ejerne altså…
kommanditselskab

Hvad er et kommanditselskab?

Kommanditselskab   Hvad er et kommanditselskab (K/S)? Et kommanditselskab kaldes også for et hybridselskab, hvilket betyder, at selskabet er en blanding af to eller flere selskabsformer. Et kommanditselskab vil desuden bestå af en eller fle…
interessentskab

Hvad er et interessentskab?

Interessentskab   Hvad er et interessentskab? Et interessentskab – også kaldet I/S – er en selskabsform der på mange måder kan sidestilles med en enkeltmandsvirksomhed (EVS), da begge ejere af de forskellige selskaber hæfter personligt, ube…